M
Motocykle kursy

Aby być dopuszczonym do egzaminu końcowego kursant musi ukończyć oba kursy, teoretyczny i praktyczny.

Kursanci którzy ubiegają się o prawo jazdy A2 lub A zdają kurs muszą ukończyć część teoretyczną.

Kurs rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu płatności.

Inne kursy